Kunstwerken tijdens de Amsterdam Light Walk

Op de routes van de Amsterdam Light Walk kom je onderweg vele kunstwerken tegen van het Amsterdam Light Festival. Het thema van de kunstwerken dit jaar is ‘Existential’. Met dit thema wordt er teruggegaan naar de aardse benadering van licht en het weer zichtbaar en begrijpelijk maken van de existentiële eigenschappen: het potentieel om te vormen, te verwarmen en te verbinden.

1. Inspirit – Gerard Slokker & Ludy Feyen 
In dit werk laten de kunstenaars het bekende spreekwoord tot leven komen: je ziet water branden. Hoe dat mogelijk is? Je mag ernaar raden. Vuur speelt in Inspirit de hoofdrol, en dat is niet voor niets. Toen de mens vuur onder controle kreeg konden we onze beschaving steeds verder ontwikkelen: we kregen licht en warmte, we konden ons verdedigen tegen wilde dieren, we konden koken en metaal smeden. Maar het vuur van Feyen en Slokker verbeeldt ook energie op een persoonlijker niveau: het staat voor de passie, de bezieling en de geestdrift waarmee we ons blijven ontwikkelen en de wereld om ons heen steeds verder onderzoeken.

2. Be the change that you wish to see in the world – Bagus Pandega
Pandega’s installatie Be the change that you wish to see in the world bestaat volledig uit zwaailichten, honderden in totaal. Zulke zwaailichten zie je normaal gesproken alleen op ambulances, brandweerwagens, politieauto’s en werkvoertuigen om je te waarschuwen voor gevaar, snelheid of onverwachte bewegingen. De tekst die Pandega op zijn ‘lichtkrant’ laat verschijnen, is één van de bekendste uitspraken van de geweldloze onafhankelijkheidsstrijder Mahatma Gandhi, “Be the change that you wish to see in the world”, waarmee hij eigenlijk zei: probeer de veranderingen die je graag zou willen zien in je medemens (en toekomstige generaties) te belichamen en zelf uit te dragen.

3. Lighten the Light – HOH Architecten
HOH Architecten voegt als enige deelnemers aan het festival geen licht toe aan de stad, maar maakt juist gebruik van wat al voorhanden is: het licht van straatlantaarns. Drie lantaarns langs de Herengracht zijn aan de waterkant op een podium geplaatst; aan de straatkant worden ze omlijst door een scherm dat ’s avonds de stralende lichtbron nog eens extra benadrukt  De moderne ledlampen in de kroonlantaarns wekken bijvoorbeeld een koude, afstandelijke indruk, terwijl natriumlicht van de Ritterlantaarn een ouderwets maar warm karakter heeft

4. Citygazing: Amsterdam – Vouw
Het werk bestaat uit een enorme stadkaart van Amsterdam. Het bestaat uit een structuur van dunne kabels en flexibele draden met ledlicht, gespannen over de gracht. Deze installatie zet je wereld even op zijn kop: zo’n blik van veraf op de stad zie je normaalgesproken alleen vanuit het vliegtuig onder je, maar bevindt zich nu boven je hoofd en vervangt even de sterrenhemel als je naar boven kijkt. Bruns en Vogel geven je zo een impressie van onze ‘voetafdruk’ van licht die ons bestaan de ruimte inzendt.

5. The Life of a Slime Mold – Nicole Banowetz
Banowetz’ opblaassculptuur The Life of a Slime Mold is een uitvergroting van een minuscuul maar fascinerend organisme: de slijmzwam. Slijmzwammen zijn eencellige organismen, die zich met kleine ‘voetjes’ kunnen verplaatsen. In principe leven ze alleen totdat voedsel schaars wordt en hun individuele voortbestaan wordt bedreigd. Ze smelten dan samen tot één grote, bewegende kolonie, die niet alleen voedselbronnen kan detecteren maar er ook nog eens een efficiënte route naartoe kan uitstippelen. De slijmzwam bezit geen daadwerkelijk brein. Banowets wonderbaarlijke organisme laat je afvragen wat  definieert intelligentie eigenlijk? En is het die intelligentie die betekenis aan het bestaan geeft?

6. Floating on a thousand memories – Lighting Design Academy
Wie langs dit kunstwerk wandelt, wordt plots omgeven door ontelbare kleine ledlichtjes die op verschillende hoogtes boven het water lijken te zweven – zijn het dwaallichtjes, zoekende zielen? Als je beter kijkt, zie je dat elk lampje niet op zichzelf staat, maar ook nog eens reflecteert in het water en in de spiegels aan de kademuur. De lichtjes flakkeren in de wind, doven uit of gaan spontaan weer aan: het zijn eigenlijk net kaarsjes. De ontwerpers hopen jou, met hun zee van kaarsjes, ook even te laten ontsnappen we aan de hectiek en de druk van ons dagelijks leven.

7. Windows – Lynne Leegte
In Windows speelt Leegte met het effect van licht door een vensterkader. Haar installatie, die bestaat uit twee verlichte raamkozijnen, is een extensie van de raampartij van de bescheiden 17e eeuwse doopsgezinde Singelkerk erachter. Net als vandaag de dag stond de godsdienstvrijheid in de 17e eeuw onder druk: ook in het relatief vrijdenkende, calvinistische Nederland moesten mensen met een ander geloof (waaronder doopsgezinden) hun kerkdiensten in het geheim in ‘schuilkerken’ als de Singelkerk houden. Die kerken mochten niet als zodanig herkenbaar zijn en waren vaak in onopvallende woonhuizen of schuren gevestigd. Leegte plaatst de eveneens onopvallende Singelkerk na eeuwen juist weer op de voorgrond.

8. ORIGIN – VENIVIDIMULTIPLEX 
Voor hun installatie ORIGIN werd VENIVIDIMULTIPLEX geïnspireerd door de oorsprong van licht. De lichtstralen van de installatie, die zich in een cirkelvorm boven je uitspreiden, verbeelden als een reusachtige ‘oertekening’ het ontstaan van allerlei soorten licht. Maar ORIGIN is niet zomaar aanwezig: het kunstwerk verandert voortdurend. Het lichtschijnsel is in eerste instantie zacht, maar wordt langzaam intenser. De stralen pulseren steeds sneller, en uiteindelijk ‘exploderen’ ze met spectaculaire flitsen.

9. Lifeline – Claes Meijer
Het kunstwerk Lifeline bestaat uit twee lijnen die geluidsgolven weergeven. Boven water met een groene lijn en onderwater met een blauwwitte lijn. Geluidsgolven van scheepsmotoren, boorplatforms, containerschepen, windmolenparken en bouwactiviteiten worden weergeven. Meijer maakt het onhoorbare zichtbaar, en wijst ons zo op de enorme invloed die ons bestaan heeft op het ecosysteem onder water.

10. Whole Hole – Vendel & de Wolf
Dit werk bestaat uit honderden ledstrips, die vooral als kerstdecoratie worden gebruikt omdat ze met hun flitsende licht doen denken aan smeltend ijs of vallende sterren. Wie naar Whole Hole kijkt wordt als het ware in een wormgat getrokken waarin je zo snel beweegt sneller dan het licht zelfs – dat het lijkt alsof de stralende sterren om je heen strepen worden. Zo reis je naar een andere plek in de ruimte of zelfs naar een parallel universum, zoals Alice die na haar val in een konijnenhol per ongeluk in Wonderland terechtkwam.

11. Eye to Eye – Driton Selmani
Selmani heeft zijn werk Eye to Eye de vorm gegeven van een immens nazar-amulet (nazar betekent ‘zien’ of ‘blik’ in het Arabisch), dat mensen, dieren en objecten beschermt tegen het boze oog door jaloerse en kwaadwillende blikken te weerkaatsen. Het amulet is in het Midden-Oosten, met name in Turkije, heel populair en overal te zien: als sieraad, in huizen en boerderijen, in taxi’s en zelfs op vliegtuigen. Het heeft de vorm van een oog, met een zwarte pupil, een lichtblauwe iris, oogwit en een donkerblauwe omranding, en is meestal gemaakt van glas. Dit herkenbare ‘popicoon’ is door Selmani uitvergroot tot een instrument dat de stad Amsterdam, haar inwoners en bezoekers niet alleen tegen het boze oog maar tegen álle kwade invloeden beschermt.

12. MYTH – Ben Zamora
Horizontale, verticale en diagonale lijnen lichten op in een strak grid, en verspringen voortdurend in een ritme dat rustig begint maar na verloop van tijd steeds sneller en sneller wordt. Ze lijken steeds nieuwe tekens te vormen, een systeem van woorden en interpunctie – kijk je naar spijkerschrift, hiërogliefen of graffiti? Zamora doet hier een beroep op onze diep verankerde neiging om ergens direct taal in te herkennen. De behoefte van de mens om zich uit te drukken in schrift is namelijk universeel en al millennia oud: zo konden we voorraden bijhouden, boodschappen overbrengen en verhalen vastleggen. Het structureerde onze acties en onze geschiedenis.

13. It was once drifting on the water – Claudia Reh
Reh verzorgt voor het gezamenlijke kunstwerk It was once drifting on the water… de achtergrond, terwijl wisselende groepjes scholieren vier andere projectors gebruiken. De kinderen hebben ter voorbereiding van Reh geleerd hoe ze verschillende materialen kunnen gebruiken om hun zelfbedachte verhalen te verbeelden, en doordat hun voorstellingen ter plekke ontstaan kan Reh er in haar eigen projectie weer op reageren – zo ontstaat er een visuele dialoog. Dat Reh voor haar achtergrondprojectie gebruikmaakt van water is niet toevallig: het fungeert als het oppervlak waarin de beelden van de scholieren als bootjes kunnen ronddobberen.

14. Light Matters – ACTLD
In het duister van de nacht, tussen de bomen, verschijnt dansend licht boven je als een droombeeld. Een onzichtbaar oppervlak vangt het licht – dat voortdurend van vorm, kleur, intensiteit en patroon en verandert – tussen de aarde en de hemel erboven. Licht heeft ons sinds het begin der tijden comfort en verwondering gebracht, maar die bijzondere rol wordt nu steeds vaker overgenomen door kunstmatig licht. Natuurlijke lichtfenomenen verstoppen zich tegenwoordig in duisternis als diamanten in een mijn. Light Matters wil je laten zien hoezeer deze ‘schatten’ uit nabije en verre plekken als het wijde universum, de noordelijke horizon, de diepzee en de kern van de aarde er nog steeds toe doen.

15. Light Wave  – Lauren Ewing
De installatie Light Wave is een monumentale herinnering aan een levensgevaarlijke consequentie: de stijging van de zeespiegel. Ewings golf van licht rijst op vanuit de gracht over de kade, en stopt op zijn hoogste punt, vlak voordat het alles en iedereen op het land dreigt te overweldigen. In Nederland, waar we na eeuwen polderen voor een groot deel onder het gemiddelde zeeniveau leven, is deze dreiging reëel. Maar ben jij daar dagelijks bewust mee bezig?

16. Kattenburgerstraat 5 – Peter Vink
De enorme, lichtgevende driehoeken waaruit Vinks installatie bestaat, wijzen je op een bijzonder element dat je vindt boven de 17e eeuwse poort in het gelijknamige marineterreingebouw: het eveneens driehoekige timpaan. Vinks timpanen accentueren behalve de ingang van de poort, ook de onderdoorgang zelf. Wanneer je onder de poort doorloopt buigt de gehele ruimte zich naar je toe – net als tijd, ruimte en licht in ons universum dat kunnen doen. Einstein beschreef het in zijn beroemde algemene relativiteitstheorie: wanneer de ruimte en tijd krommen door de zwaartekracht van bijvoorbeeld een zwart gat of een planeet, buigt het massaloze licht mee.

17. The Blinking – Helmut Dick
Heeft de auto, die hier met knipperende lichten en een gedeukte bumper tegen de gevel van het gebouw staat, net een ongeluk gehad? En waar is de bestuurder gebleven? Maar dan valt op dat niet alleen de autolichten flitsen: het licht in het pand knippert mee en samen vormen ze een gesynchroniseerd, geeloranje alarmlicht, alsof de impact van de botsing resoneert in het gebouw. Dick wil daarmee laten zien dat zo’n aanrijding, behalve een fysieke klap en grote schrik, ook een verandering in de perceptie van je omgeving met zich meebrengt.

18. Enlightened? – Reanna Niceforo & Phil Sutherland
Voor dit kunstwerk treed je binnen in een fotohokje. Je gaat hier alleen niet naar binnen om een (pas)foto te maken, maar om bewust te worden van het proces te ervaren dat zo essentieel is voor een opname: belichting. Zodra je voor het venster in de cabine staat, wordt je als een model uitgebreid uitgelicht, steeds vanuit verschillende richtingen en met veranderende intensiteit. Het effect, dat je zelf direct voor je kunt zien en dat door omstanders via een projectie buiten is te volgen, is dramatisch: om de paar seconden verander je in een ander personage met een ander humeur, van verleidelijk tot boosaardig. En als het beeld dat we van onszelf – het centrum van ons persoonlijke universum – zo veranderlijk is, wat zegt dat dan over onze andere stellige aannames over de wereld om ons heen?

19.  The Garden of Schrödinger’s Cats – Takeo Sugamata
De katten van Schrödinger bevinden zich in de tuin van Sugamata. Ze verbeelden het duale karakter dat licht volgens de kwantummechanische wetten heeft met twee verschillende effecten: soms wordt het licht gereflecteerd, en soms wordt het gebroken zodat de verschillende kleuren van het spectrum zichtbaar worden. Maar Sugamata wil met zijn installatie ook laten zien dat de scheiding tussen leven en dood, tussen bestaan en niet bestaan, niet zo duidelijk is als we misschien altijd aannemen. Want kan jij door alle spiegelingen, schaduwen en kleuren heen nog zien welke katten leven, en welke er dood zijn? Of zijn ze het soms allebei?

 

20. Existential: a collection of individuals – AlexP
In een cirkelvormig frame hangen, bungelend aan een aaneengesloten draad, 576 zaklampen. Elke individuele lamp maakt een lichtvlek op de grond, maar samen vormen al deze vlekken een cirkel van licht. Die cirkel is niet statisch: de wind, een onvoorspelbare factor die Prooper verwelkomt, brengt deze voortdurend in beweging. Bij zachte wind beweegt de lichtcirkel vredig als één geheel, maar bij windvlagen doen de lampen wat ze willen; ze bewegen wild en verbreken zo de cirkel.  Ze bewegen, net als wij, naar hun eigen vrije wil, totdat ze in aanraking komen met anderen. Dan moeten ze zich toch echt aanpassen: we bestaan op deze aarde tenslotte niet alleen.

21. Homeward Bound – Victor Engbers
Voor zijn installatie Homeward Bound deed Engbers onderzoek naar een bijzonder natuurverschijnsel: Sint-Elmusvuur. De patroonheilige van zeelieden, wordt vooral ’s nachts tijdens een storm of onweersbui waargenomen. De aantrekkingskracht tussen tegengestelde elektrische ladingen zorgt er dan voor dat negatief geladen onweerswolken de positieve lading uit objecten aan de grond trekken. Die ontlading is te zien in de vorm van kleine groene of blauwe vlammetjes, die niet heet zijn maar wel een sissend geluid maken. Omdat het verschijnsel zich vaak op puntige objecten zoals scheepsmasten voordeed, vormt (de replica van) het 18e eeuwse VOC-schip ‘de Amsterdam’ voor Engbers de perfecte plek om zijn versie van het Sint-Elmusvuur te laten zien.

22. .-.. …- (‘lv’ of  ‘Light Vessel’) – Sjoerd ter Borg & Nick Verstand
Deze titel, in morsecode gespeld, vertelt je al dat hun lichtinstallatie communiceert: met lichtmorse in kleur. Zulke signalen worden gebruikt door vuurtorens en lichtschepen, maar werden ook ingezet door de marine om berichten door te geven van het ene schip aan het andere. Realtime gegevens van schepen die zich in en rondom de Amsterdamse wateren bevinden, worden met behulp van de originele spiegelinstallatie in het zeeschip en geavanceerd ledlicht vertaald in lichtmorse. Met het uitzenden van deze lichtsignalen geeft de installatie je informatie over de naam, de snelheid en de categorie (zoals plezier- of beroepsvaart) van elk schip.

23. White Sheep – ATI Suffix
Door de luchtvervuiling is de natuurlijk cyclus van dag (licht) en nacht (donker) ver te zoeken, en wordt ook ons waak-slaapritme ernstig verstoord. Duisternis wekt namelijk de aanmaak van melatonine op, het hormoon dat ervoor zorgt dat we slaperig worden, terwijl licht dat proces remt. Om de dag toch ‘energiek’ te kunnen beginnen kiezen velen ervoor om een energiedrankje te drinken, maar wat neem je als je wilt slapen? Het antwoord van ATI Suffix: Koop White Sheep, een drankje met melatonine, hoef je je volgens hen over slapeloosheid geen zorgen meer te maken. Maar is het een goed idee om je dag- en nachtritme op zo’n kunstmatige manier in stand te houden?

24. Sense of Blue – Liubov Moskvina
Wie Moskvina’s installatie Sense of Blue binnengaat, zal even moeten wennen aan het donker. Maar al snel zie je dat je niet alleen bent: door de ruimte dansen stippen en lijnen van blauw laserlicht in een hypnotiserend ritme. Hoe Moskvina dat wonderlijke effect precies bereikt, houdt ze graag in het midden – het duister fungeert hier als verbeeldingsruimte, het licht als een droom. Het blauwe licht koos Moskvina in elk geval om zijn bijzondere eigenschappen. Heb je namelijk wel eens gemerkt dat blauw licht, in tegenstelling tot rood licht, een activerend effect op je heeft? Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het een positieve uitwerking op ons immuunsysteem heeft, en ook wordt het bijvoorbeeld gebruikt voor lichttherapie tegen winterdepressie.

25. Save Our Souls! – Bas Peeters
Voor Save Our Souls! heeft Peeters zich laten inspireren door de geschiedenis van het 17e eeuwse Marineterrein, en dan specifiek het werkterrein van de mariniers: de zee. In de ramen van het voormalige onderwijsgebouw, die transformeren tot vensters van een schip of een palissade op het strand, zie je rustig deinende, door de volle maan verlichte golven. De horizon in deze scene schommelt heen en weer, en daardoor lijkt ook het gebouw zelf met de zee mee te bewegen. Maar al snel trekt een verontrustend element je aandacht: aan die horizon knippert een alarmerend spotje –een SOS-signaal. Wie zendt dat noodsignaal uit, en voor wie is het bedoeld?

26. Field of Frequencies – Lidy Six
Wie Fields of Frequencies binnengaat, wordt ondergedompeld in een omgeving van licht en geluid en kan zo puur kleur ervaren. In de voortdurend veranderende lichtcompositie volgen kleuren elkaar in een langzaam tempo op, als in een levende color field painting. In een veld van kleur verschijnt en verdwijnt een lichtbaan in een contrasterende kleur, die als betekenisvolle tussenruimte de kleuren intensiveert. Met het magische effect van de subtiele kleurverschuivingen daagt Six de grenzen van je waarneming uit. De verschillende kleurfrequenties roepen ieder hun eigen sfeer, emoties en associaties op, die worden versterkt door Claussells diffuse, gelaagde velden van geluid. Wat ervaar jij bijvoorbeeld bij warm geel, zachtroze of nachtblauw? Met Fields of Frequencies tilt Six ons even op uit onze dagelijkse realiteit, en laat ons zo – in een meditatieve staat – een andere dimensie beleven.

27. Brocken 6 A – Yasuhiro Chida
Chida’s installatie Brocken 6 A draait ook om een natuurlijk lichtfenomeen: het mysterieuze Brockenspook. Dat ‘spook’ bestaat uit een schaduw van jezelf, reuzengroot geprojecteerd in een dek van mist of wolken en omgeven door een lichtgevende krans in regenboogkleuren. Juist door je onder te dompelen in duisternis, wil Chida je licht als iets tastbaars laten ervaren. Want terwijl we in onze moderne wereld steeds afhankelijker worden van visuele indrukken en fictionele belevenissen, is aanraking nog steeds de meest primitieve, directe manier om de wereld waarin we bestaan te leren kennen en doorgronden.

28. Miasma Fields – Amsterdam Creative Industries Network
In Amsterdam wordt de uitstoot van stikstofdioxide op tien verschillende punten gemeten waaruit blijkt dat er gedurende de dag op verschillende plekken gevaarlijk sterke pieken zijn, veroorzaakt door de spits en het weer. Vos, Wijker en Souwer gebruiken deze gegevens en visualiseren ze op een bijzondere manier: met ferrofluïd. In deze olieachtige vloeistof zweven ontelbare magnetische nanodeeltjes, in dit geval magnetiet. Een magneet die zich bevindt aan de buitenkant van elke stervorm waarin de vloeistof is gevat trekt de magnetietdeeltjes aan en laat ze door de olie bewegen. Het effect is wonderlijk, maar tegelijk ook bedreigend en verontrustend: je kijkt tenslotte wel naar de pieken en dalen in de uitstoot van giftige stikstofdioxide, die ook vlakbij jou plaatsvindt.

29. Squared Time – Hanna Betsema 
Hoe kan je het meest efficiënt met je kostbare tijd omgaan? In onze 24-uurs economie met drukbezette dagen is het optimaal benutten van je tijd namelijk essentieel, en ook als student kom je regelmatig tijd tekort. Eén van de onderzoeken die Betsema bestudeerde, stelde dat het werken met tijdsblokken van 10 minuten het meest efficiënt is. Aangezien er 1440 minuten in 24 uur zitten, heb je per dag 144 blokken van 10 minuten; bij elke taak kan je je afvragen of je er één of meerdere van deze blokjes aan wil besteden. Elk blokje gebruik je kort en krachtig voor die taak. Zo vergroot je je concentratie en hou je overzicht, en uiteindelijk voelt je dag langer.

30. Innersense – Vinny Jones
Jones is benieuwd wat haar installatie Innersense, die bestaat uit sensory showers, bij je losmaakt. Elke ‘douche’ is zo ontworpen dat je, zodra je eronder stapt, wordt ondergedompeld in een omgeving van gekleurd ledlicht, warmte of kou en geluid met een extreem hoge of lage (onhoorbare) frequentie. Per douche zijn deze variabelen afgestemd op de vier klassieke elementen: aarde, lucht, vuur en water. De compositie voor aarde zou je een veilig, comfortabel en warm gevoel moeten geven; lucht prikkelt je zintuigen en wekt je nieuwsgierigheid; vuur zal je activeren en misschien zelfs een gevoel van angst bij je oproepen; water is rustgevend, kalmeert je lichaam en spreekt je herinneringen aan.

31. The Wood Would  – Verena Hall
Deze levensgrote houtskooltekening verbeelden een bos, vol kale maar prachtig gevlekte boomstammen. Water – een verborgen bosmeertje? – reflecteert de bomen, die er bijna om vragen om van dichtbij bekeken te worden. Maar als je daadwerkelijk dichterbij komt, maken je voetstappen in het water de betoverende reflectie kapot. Daarmee ontstaat tegelijk een verrassend effect: een levendig lichtspel tussen de bomen, als zonlicht dat door de bladeren gefilterd wordt. Hall laat zien dat onze diepste verlangens (naar schoonheid, liefde, geld, macht) soms zo heftig kunnen zijn dat we hetgeen we najagen juist kapot maken.

32. A Necessary Darkness – Rona Lee
In dit kunstwerk draait het om de opvallende afwezigheid van licht. Het middelpunt van de projectie is een vuurtoren, te zien tegen een achtergrond die langzaam verandert. De zon gaat onder, de maan komt op en wolken, sterren en golven komen en gaan. Maar dat er iets vreemds is aan dit beeld heb je waarschijnlijk al direct opgemerkt – de toren straalt geen licht, maar duisternis uit in de nacht. Het doet een beroep op onze vaste aannames: licht speelt zo’n essentiële rol in ons menselijk bestaan, dat we het voornamelijk associëren met vooruitgang, kennis en zelfs goedheid, terwijl duisternis juist staat voor primitivisme en onwetendheid.

33. Infinita – Balmond Studio 
Een fractal is een geometrische figuur die ‘zelf-gelijkend’ is, en dus oneindig opgesplitst of vermeerderd kan worden tot vormen die er hetzelfde uitzien als het oorspronkelijke geheel. Ook het ontwerp van de installatie Infinita is gebaseerd op zo’n fractal: de tetraëder, een piramide met een driehoekig grondvlak. De helder schitterende kwartsstructuren van de installatie zijn opgebouwd uit vele tetraëders, en doen je misschien denken aan een opengebarsten bergkristal of een gespleten ijsberg. Maar in tweede instantie kijk je door het mooie oppervlak, waar de complexiteit van de interne structuur zich voor je ontvouwt. Balmond stelt je de vraag: is de essentie van ons bestaan wat we kunnen zien, aanraken en voelen? Of ligt die onder het oppervlak, en bestaat die uit de complexe systemen en gecodeerde netwerken die de wereld om ons heen vormgeven?

34. Make a Splash – Floriaan Ganzevoort
Het hoofdelement, een grote bol, hangt dreigend en stil boven het water en lijkt fel, pulserend licht uit te stralen. Plotseling gaat het licht uit, en na een moment van stilte en duisternis valt de bal met een grote plons in het water. Het flitsende licht van stroboscopen zorgt ervoor dat de plons, met dramatisch opspattende druppels, in verschillende stadia bevroren lijkt te worden. Het licht wordt langzaam rustiger en zo zie je de rimpelingen in het water langzaam uitdijen, totdat de bal weer wordt opgehesen. Hij creëert zijn eigen mini-universum, waarin een explosie van energie als een oerknal plotseling tijd en ruimte in de leegte laat ontstaan, en herinnert aan het fundamentele belang van licht voor ons menselijk bestaan.

35. Touch of Time – Lambert Kamps 
Zo is Kamps’ installatie Touch of Time ontstaan, die voorbijgangers gelijktijdig hypnotiseert en verwart. Maar laat je niet misleiden: Kamps’ klok loopt namelijk niet synchroon! Hij laat de tijd versnellen, vertragen, verspringen of zelfs helemaal verdwijnen. De cijfers maken dan plaats voor geometrische patronen die zijn opgebouwd uit dezelfde, bewegende lichtelementen. In dit werk is tijd, zichtbaar gemaakt door licht, geen vaststaand gegeven dat ons dagelijkse ritme dicteert en ons herinnert aan alles wat we nog moeten doen. Kamps laat je de tijd, al sinds de big bang ‘de onstuitbare gang der dingen’, juist bewust hier en nu beleven.

36.  Thinline – Ai WeiWei 
Een 6,5 kilometer lange lijn van rood laserlicht, die rond de binnenstad van Amsterdam loopt. De lijn markeert een grens, een belangrijk aspect van de politiek beladen onderwerpen waarmee Ai zich bezighoudt. Grenzen kunnen je gevangen houden, maar ook buitensluiten – letterlijk en figuurlijk. Het kunnen landsgrenzen, taalgrenzen maar ook persoonlijke grenzen zijn, de begrenzing van mogelijkheden en grensgevallen. Met thinline opent Ai de discussie over de betekenis en de consequentie van die verschillende grenzen: wie bepaalt en wie bewaakt die? Wie heeft toegang, en wie wordt geweigerd?

Mis niets en ontvang het laatste wandelnieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief